Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Контакти

+38 (050) 0335141

yurradnik2012@gmail.com

Види послуг

Наші партнери

ТМ "Полтавочка"

poltavocka

 _______________

 Благодійна асоціація
"Світло Надії"

svitlo nadii

  _______________

ГО "Інститут аналітики та адвокації"

institut

  _______________

ТОВ "ФЕРОПОЛ"

fp

  _______________

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМАНІЯ

"ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ"

budinvest 

  _______________

ПАТ "ПДМЗ"

PDMZ

 

 

 

У вас складне розлучення і ви не можете розділити майно? Хочете, щоб хтось грамотно представляв інтереси вашого підприємства в податковій інспекції? Вам не повернули в строк гроші, видані у борг під розписку? Виникла суперечка при ДТП? В усіх цих і багатьох інших ситуаціях вам допоможуть професіонали з компанії «Адвокат». Ми пропонуємо свою кваліфіковану юридичну допомогу жителям Полтави і Полтавської області. Представимо ваші інтереси в суді, проконсультуємо з будь-якого питання, підкажемо оптимальне рішення навіть найскладнішої проблеми.

У яких випадках не обійтися без послуг юриста

В непростих справах, коли результат може бути непрогнозованим і неоднозначним обов'язково потрібна допомога адвоката. Не варто ризикувати своєю свободою або майном. Наша консультація окупиться багаторазово. Фахівці компанії «Адвокат» знають закони краще за усіх учасників суперечки і часто навіть представників суду. Наявність великого досвіду судової практики, а також корисних знайомств допомагає передбачати розвиток подій, вживати ефективні заходи і вигравати спори. Послуги адвоката можуть знадобитися:

 • в рішенні суперечок про нерухомість (він підготує документи, а якщо необхідно, то і представить ваші інтереси в суді);
 • під час розлучень (адвокат у сімейних справах допоможе із стягненням аліментів, розділом майна, встановленням батьківства або відмовою від нього);
 • при оформленні спадку (якщо доводиться оспорювати заповіт, то без адвоката не обійтися);
 • якщо виникли проблеми з працедавцем (юрист допоможе відновити вас на роботі, оспорити запис в трудовій книжці);
 • в складній кримінальній справі (захищатиме ваші інтереси на допитах, взаємодіяти зі свідками, доб'ється компенсації морального і матеріального збитку);
 • для представництва в суді з питань комерційної діяльності.

Навіть у простих справах, коли із-за нестачі часу немає можливості бути присутнім на засіданнях, виручить адвокат. Він не стане ніяковіти в слизькій ситуації, представить справу у вигідному для клієнта світлі, а також успішно розвалить позицію опонента.

Перелік послуг адвоката від нашої компанії

Безкоштовного адвоката надає держава, але оскільки робота поставлена на потік, а зарплата таких фахівців невисока, то мотивація у них низька і великого результату чекати не варто. Ми надаємо допомогу юриста в Полтаві з ефективністю 95%.

Проведемо реєстраційні дії для товариств з обмеженою відповідальністю або інших приватних фірм, громадських організацій, фізичних осіб-підприємців.
Допоможемо в питаннях, що стосуються господарського права (складаємо проекти листів, пропозицій, заяв, протоколів, засновницьких документів). Наші адвокати в Полтаві представлять інтереси підприємства в суді і інших інстанціях.

 • Надамо послуги податкового консультанта. Допоможемо під час перевірок, оскаржимо рішення інспекції, гарантуємо позитивний результат в судових розглядах. Консультація юриста стане одним з
 • інструментів підвищення прибутку і налагодження стабільної роботи підприємства.
 • Позитивно рішімо цивільні спори (стягнення боргів і інші).
 • Наші адвокати захистять в суді і проконсультують в різних кримінальних справах.

Сімейний юрист допоможе завершити спори, розділити рухоме і нерухоме майно, стягнути аліменти і т. д.
У наших професіоналів є великий унікальний досвід обслуговування юридичних і фізичних осіб. Наша допомога зробить ваше життя безпечніше і комфортніше, а також заощадить час і гроші.

Переваги нашої юридоної компанії

У нас підібрана команда успішних професіоналів, що мають велику судову практику і величезну кількість виграних справ. Основна частина клієнтів приходить до нас за порадою тих, хто був нашим довірителем. Юридичні консультації наших фахівців допомагають уникнути серйозних проблем. Наші основні достоїнства:

 • високий професіоналізм;
 • комплексний підхід до справ;
 • надійність і конфіденційність;
 • адекватні ціни і знижки постійним клієнтам;
 • здатність ефективно захищати законні інтереси.

Подзвоніть нам +38 (050) 0335141, ми оперативно надамо консультацію адвоката з будь-яких юридичних питань.У вас сложный развод и вы не можете разделить имущество? Хотите, чтобы кто-то грамотно представлял интересы вашего предприятия в налоговой инспекции? Вам не вернули в срок деньги, выданные в долг под расписку? Возник спор при ДТП? Во всех этих и многих других ситуациях вам помогут профессионалы из компании «Адвокат». Мы предлагаем свою квалифицированную юридическую помощь жителям Полтавы и Полтавской области. Представим ваши интересы в суде, проконсультируем по любому вопросу, подскажем оптимальное решение даже самой сложной проблемы.

В каких случаях не обойтись без услуг юриста

В непростых делах, когда результат может быть непрогнозируемым и неоднозначным обязательно нужна помощь адвоката. Не стоит рисковать своей свободой или имуществом. Наша консультация окупится многократно. Специалисты компании «Адвокат» знают законы лучше всех участников спора, а зачастую даже представителей суда. Наличие большого опыта судебной практики, а также полезных знакомств помогает предвидеть развитие событий, принимать эффективные меры и выигрывать споры.
Услуги адвоката могут понадобиться:

 • в решении споров о недвижимости (он подготовит документы, а если необходимо, то и представит ваши интересы в суде);
 • во время разводов (адвокат по семейным делам поможет с взысканием алиментов, разделом имущества, установлением отцовства или отказом от него);
 • при оформлении наследства (если приходится оспаривать завещание, то без адвоката не обойтись);
 • если возникли проблемы с работодателем (юрист поможет восстановить вас на работе, оспорить запись в трудовой книжке);
 • в сложном криминальном деле (будет защищать ваши интересы на допросах, взаимодействовать со свидетелями, добьется компенсации морального и материального ущерба);
 • для представительства в суде по вопросам коммерческой деятельности.

Даже в простых делах, когда из-за нехватки времени нет возможности присутствовать на заседаниях, выручит адвокат. Он не станет робеть в скользкой ситуации, представит дело в выгодном для клиента свете, а также успешно развалит позицию оппонента.

Перечень услуг адвоката от нашей компании

Бесплатного адвоката предоставляет государство, но так как работа поставлена на поток, а зарплата таких специалистов невысокая, то мотивация у них низкая и большого результата ждать не стоит. Мы предоставляем помощь юриста в Полтаве с эффективностью 95%.

 • Проведем регистрационные действия для обществ с ограниченной ответственностью или других частных фирм, общественных организаций, физических лиц-предпринимателей.
 • Поможем в вопросах, касающихся хозяйственного права (составляем проекты писем, предложений, заявлений, протоколов, учредительных документов). Наши адвокаты в Полтаве представят интересы предприятия в суде и других инстанциях.
 • Предоставим услуги налогового консультанта. Поможем во время проверок, обжалуем решение инспекции, гарантируем положительный результат в судебных разбирательствах. Консультация юриста станет одним из инструментов повышения прибыли и налаживания стабильной работы предприятия.
 • Положительно разрешим гражданские споры (взыскание долгов и другие).
 • Наши адвокаты защитят в суде и проконсультируют в различных криминальных делах.
 • Семейный юрист поможет разрешить споры, разделить движимое и недвижимое имущество, взыскать алименты и т. д.

У наших профессионалов имеется обширный уникальный опыт обслуживания юридических и физических лиц. Наша помощь сделает вашу жизнь безопаснее и комфортнее, а также сэкономит время и деньги.

Преимущества нашей юридической компании

У нас подобрана команда успешных профессионалов, имеющих обширную судебную практику и огромное количество выигранных дел. Основная часть клиентов приходит к нам по совету тех, кто был нашим доверителем. Юридические консультации наших специалистов помогают избежать серьезных проблем. Наши основные достоинства:

 • высокий профессионализм;
 • комплексный подход к делам;
 • надежность и конфиденциальность;
 • адекватные цены и скидки постоянным клиентам;
 • способность эффективно защищать законные интересы.

Позвоните нам +38 (050) 0335141, мы оперативно предоставим консультацию адвоката по любым юридическим вопросам.

Координати

Мы знаходимся за адресою

вул. Панянка, 26.

Телефон:

+ 38050 033 51 41 

e-mail: 
yurradnik2012@gmail.com