Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Контакти

+38 (050) 0335141

yurradnik2012@gmail.com

Latest News

Види послуг

У вас складне розлучення і ви не можете розділити майно? Хочете, щоб хтось грамотно представляв інтереси вашого підприємства в податковій інспекції? Вам не повернули в строк гроші, видані у борг під розписку? Виникла суперечка при ДТП? В усіх цих і багатьох інших ситуаціях вам допоможуть професіонали з компанії «Адвокат». Ми пропонуємо свою кваліфіковану юридичну допомогу жителям Полтави і Полтавської області. Представимо ваші інтереси в суді, проконсультуємо з будь-якого питання, підкажемо оптимальне рішення навіть найскладнішої проблеми.

У яких випадках не обійтися без послуг юриста

В непростих справах, коли результат може бути непрогнозованим і неоднозначним обов'язково потрібна допомога адвоката, юридична консультація. Не варто ризикувати своєю свободою або майном. Консультація юриста окупиться багаторазово. Фахівці компанії «Адвокат» знають закони краще за усіх учасників суперечки і часто навіть представників суду. Наявність великого досвіду судової практики, а також корисних знайомств допомагає передбачати розвиток подій, вживати ефективні заходи і вигравати спори. Послуги адвоката можуть знадобитися:

 • в рішенні суперечок про нерухомість (він підготує документи, а якщо необхідно, то і представить ваші інтереси в суді);
 • під час розлучень (адвокат у сімейних справах допоможе із стягненням аліментів, розділом майна, встановленням батьківства або відмовою від нього);
 • при оформленні спадку (якщо доводиться оспорювати заповіт, то без адвоката не обійтися);
 • якщо виникли проблеми з працедавцем (юрист допоможе відновити вас на роботі, оспорити запис в трудовій книжці);
 • в складній кримінальній справі (захищатиме ваші інтереси на допитах, взаємодіяти зі свідками, доб'ється компенсації морального і матеріального збитку);
 • для представництва в суді з питань комерційної діяльності.

Навіть у простих справах, коли із-за нестачі часу немає можливості бути присутнім на засіданнях, виручить адвокат. Він не стане ніяковіти в слизькій ситуації, представить справу у вигідному для клієнта світлі, а також успішно розвалить позицію опонента.

Перелік послуг адвоката від нашої компанії

Безкоштовного адвоката надає держава, але оскільки робота поставлена на потік, а зарплата таких фахівців невисока, то мотивація у них низька і великого результату чекати не варто. Ми надаємо допомогу юриста в Полтаві з ефективністю 95%.

Проведемо реєстраційні дії для товариств з обмеженою відповідальністю або інших приватних фірм, громадських організацій, фізичних осіб-підприємців.
Допоможемо в питаннях, що стосуються господарського права (складаємо проекти листів, пропозицій, заяв, протоколів, засновницьких документів). Наші адвокати в Полтаві представлять інтереси підприємства в суді і інших інстанціях.

 • Надамо послуги податкового консультанта. Допоможемо під час перевірок, оскаржимо рішення інспекції, гарантуємо позитивний результат в судових розглядах. Консультація юриста стане одним з
 • інструментів підвищення прибутку і налагодження стабільної роботи підприємства.
 • Позитивно рішімо цивільні спори (стягнення боргів і інші).
 • Наші адвокати захистять в суді і проконсультують в різних кримінальних справах.

Сімейний юрист допоможе завершити спори, розділити рухоме і нерухоме майно, стягнути аліменти і т. д.
У наших професіоналів є великий унікальний досвід обслуговування юридичних і фізичних осіб. Наша допомога зробить ваше життя безпечніше і комфортніше, а також заощадить час і гроші.

Переваги нашої юридичної компанії

У нас підібрана команда успішних професіоналів, що мають велику судову практику і величезну кількість виграних справ. Основна частина клієнтів приходить до нас за порадою тих, хто був нашим довірителем. Юридичні консультації наших фахівців допомагають уникнути серйозних проблем. Наші основні достоїнства:

 • високий професіоналізм;
 • комплексний підхід до справ;
 • надійність і конфіденційність;
 • адекватні ціни і знижки постійним клієнтам;
 • здатність ефективно захищати законні інтереси.

Подзвоніть нам +38 (050) 0335141, ми оперативно надамо консультацію адвоката з будь-яких юридичних питань.У вас сложный развод и вы не можете разделить имущество? Хотите, чтобы кто-то грамотно представлял интересы вашего предприятия в налоговой инспекции? Вам не вернули в срок деньги, выданные в долг под расписку? Возник спор при ДТП? Во всех этих и многих других ситуациях вам помогут профессионалы из компании «Адвокат». Мы предлагаем свою квалифицированную юридическую помощь жителям Полтавы и Полтавской области. Представим ваши интересы в суде, проконсультируем по любому вопросу, подскажем оптимальное решение даже самой сложной проблемы.

В каких случаях не обойтись без услуг юриста

В непростых делах, когда результат может быть непрогнозируемым и неоднозначным обязательно нужна помощь адвоката, юридическая консультация. Не стоит рисковать своей свободой или имуществом. Консультация юриста окупится многократно. Специалисты компании «Адвокат» знают законы лучше всех участников спора, а зачастую даже представителей суда. Наличие большого опыта судебной практики, а также полезных знакомств помогает предвидеть развитие событий, принимать эффективные меры и выигрывать споры.
Услуги адвоката могут понадобиться:

 • в решении споров о недвижимости (он подготовит документы, а если необходимо, то и представит ваши интересы в суде);
 • во время разводов (адвокат по семейным делам поможет с взысканием алиментов, разделом имущества, установлением отцовства или отказом от него);
 • при оформлении наследства (если приходится оспаривать завещание, то без адвоката не обойтись);
 • если возникли проблемы с работодателем (юрист поможет восстановить вас на работе, оспорить запись в трудовой книжке);
 • в сложном криминальном деле (будет защищать ваши интересы на допросах, взаимодействовать со свидетелями, добьется компенсации морального и материального ущерба);
 • для представительства в суде по вопросам коммерческой деятельности.

Даже в простых делах, когда из-за нехватки времени нет возможности присутствовать на заседаниях, выручит адвокат. Он не станет робеть в скользкой ситуации, представит дело в выгодном для клиента свете, а также успешно развалит позицию оппонента.

Перечень услуг адвоката от нашей компании

Бесплатного адвоката предоставляет государство, но так как работа поставлена на поток, а зарплата таких специалистов невысокая, то мотивация у них низкая и большого результата ждать не стоит. Мы предоставляем помощь юриста в Полтаве с эффективностью 95%.

 • Проведем регистрационные действия для обществ с ограниченной ответственностью или других частных фирм, общественных организаций, физических лиц-предпринимателей.
 • Поможем в вопросах, касающихся хозяйственного права (составляем проекты писем, предложений, заявлений, протоколов, учредительных документов). Наши адвокаты в Полтаве представят интересы предприятия в суде и других инстанциях.
 • Предоставим услуги налогового консультанта. Поможем во время проверок, обжалуем решение инспекции, гарантируем положительный результат в судебных разбирательствах. Консультация юриста станет одним из инструментов повышения прибыли и налаживания стабильной работы предприятия.
 • Положительно разрешим гражданские споры (взыскание долгов и другие).
 • Наши адвокаты защитят в суде и проконсультируют в различных криминальных делах.
 • Семейный юрист поможет разрешить споры, разделить движимое и недвижимое имущество, взыскать алименты и т. д.

У наших профессионалов имеется обширный уникальный опыт обслуживания юридических и физических лиц. Наша помощь сделает вашу жизнь безопаснее и комфортнее, а также сэкономит время и деньги.

Преимущества нашей юридической компании

У нас подобрана команда успешных профессионалов, имеющих обширную судебную практику и огромное количество выигранных дел. Основная часть клиентов приходит к нам по совету тех, кто был нашим доверителем. Юридические консультации наших специалистов помогают избежать серьезных проблем. Наши основные достоинства:

 • высокий профессионализм;
 • комплексный подход к делам;
 • надежность и конфиденциальность;
 • адекватные цены и скидки постоянным клиентам;
 • способность эффективно защищать законные интересы.

Позвоните нам +38 (050) 0335141, мы оперативно предоставим консультацию адвоката по любым юридическим вопросам.

Ищите нес по ключевым словам: 

"юридическая консультация", "консультация юриста", "юридическая помощь", "услуги юриста", "консультация адвоката”, "услуги адвоката”, "адвокат по семейным делам”, "представительство в суде”, "адвокат полтава”, "юрист полтава”, "послуги адвоката”, "семейный юрист”, "юридическая консультация Полтава”, "консультация юриста Полтава”, "юридическая помощь Полтава”, "услуги юриста Полтава”, "консультация адвоката Полтава”, "услуги адвоката Полтава”, "адвокат по семейным делам Полтава”, "представительство в суде Полтава”, "адвокат полтава Полтава”, "юрист полтава Полтава”, "послуги адвоката Полтава”, "семейный юрист Полтава”

Корисні статті

17.11.21

Закон України "Про медіацію", що закріплено?

 
...
06.09.21

Чому ми пропонуємо медіацію для досудового вирішення спору?

Найчастіше коли
...
10.07.21

Увага!Нагадуємо про подачу інформації про структуру власності і бенефіціарів юросіб

Мінфін  затвердив положення про форму та
...
22.06.21

Послуги медіатора у нас в компанії.

Шановні клієнти та

...
22.06.21

Які правила виїзду дитини до 16 - ти років за кордон в супроводі одного з батьків?

Літо. Сезон
...
08.06.21

Ми за розумну та працюючу цифровізацію! Які послуги тепер доступні українцям у Дії?

...
02.03.21

Перевірки податковою службу бізнесу у 2021 році.

...

Координати

Ми знаходимось за адресою

вул.Соборності, 66, офіс 304-А. (3-й поверх)

Телефон:

+ 38050 033 51 41 

e-mail: 
yurradnik2012@gmail.com